رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فرمانده کل ژاندارمری ایران

از راست: نفر سوم«کلنل فضل الله خان آق اولی»- نفر ششم«ژنرال یالمارسون» فرمانده کل ژاندارمری ایران

اشتراک گذاری

ارسال نظر