رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فرمان برقراری مواجب

فرمان برقراری مواجب«حجاب السلطنه»(قمرتاج خانم) تنها فرزند«رضاقلیخان مظفری»بعد از فقدان پدر، با عنوان قدردانی شاهانه از خاندان«مرحوم  میرزا ابراهیم خان مظفرالدوله»

هو

 سجع مهر:

الملک لله

دمید کوکب فتح و ظفر بعون الله

گرفت خاتم شاهی مظفرالدین شاه

چون رعایت خدمات هر یک از اسلاف درباره اخلاف و بازماندگانش بر ذمّت همت ملوکانه لازم و متحتّم داشته‌ایم، در این موقع«رضاقلیخان فخیم الدوله» به رحمت ایزدی پیوسته است. به پاس حقوق خدمتگزاری و زحمات آن مرحوم، مبلغ دویست و چهل تومان سوی رسوم مقرری او را بعد از وضع ثلث درباره علیامخدره«حجاب السلطنه»صبیه آن مرحوم که متعلقه عمده الامراءالعظام «منیع الدوله» است، مرحمت و برقرار فرمودیم که در هذه السنه مسعوده اودئیل و ما بعدها همه ساله اخذ و دریافت داشته، مشغول دعاگویی دوام دولت جاوید آیت قاهره باشد. مقرر آن که جنابان مستوفیان عظام و لشکرنویسان فخام و کتبه کرام، شرح فرمان قضا نظام را در دفاتر خلود و دوام ثبت و ضبط نموده و درعهده شناسند. فی شهر صفر المظفر اودئیل سعادت تحویل سنه ۱۳۱۹

سند از آرشیو آقای مهندس ذوالفقاری

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.