فرمان ناصرالدین شاه قاجار سنه 1313 در مورد واگذاری 400 تومان مقرری شاهزاده بیکم خانم

حکم ناصرالدین شاهی دربرقراری مواجب برای فرزندان همسر آقاخان مظفرالدوله بعدفوت مادرشان که سندی برای انتسابات خانوادگی نیز محسوب است .👇

سجع مهر
[ الملک لله تعالی
تا که دست ناصرالدین خاتم شاهی گرفت صیت داد و معدلت از ماه تا ماهی]

 

چون مرحومه شاهزاده بیگم خانم صبیه مرحوم مبرور محسن میرزا متعلقه امیر الامراء العظام آقاخان مظفر الدوله امیر تومان این روزها به رحمت ایزدی پیوسته و مبلغ چهارصد تومان که بعد از وضع رسومات دیوانی سیصد و بیست تومان [است]مقرری و دیوانی دارد و رعایت اولاد او منظور نظر مرحمت گستر خدیوانه است علی هذه السنه مسعود قوی ئیل سعادت تحویل مبلغ هشتاد و هفت تومان و پنج هزار دینار مواجب مرحومه مزبوره را در حق علیا مکرمه امیرزاده خانم صبیه او به صیغه مقرری برقرار فرمودیم و هرساله بعد از وضع رسوم دیوانی دریافت کرده و صرف معاش خود سازد. مقرر آنکه مقربوالخاقان مستوفیان عظام و کتبه کرام شرح فرمان مبارک را ثبت و ضبط نموده در عهده شناسند. تحریرا فی شهر محرم الحرام ۱۳۱۳
—————————-
این امیرزاده خانم ثروتمند بودو وبرای اینکه مال و ثروتش هدرنرود باصرارآقاخان به امیرمحمدخان که ازقبل دامادحاج میرزاابوطالب بود دادند وبااین مطلب میرزاابوطالب هم آزرده خاطرشد و ازاین امیرزاده خانم دوفرزند هم مظفرالسلطنه داشت ، رضاخان مظفری(که با فروغ الملوک،کوچکترین دختر حاج میرزاابوطالب ازدواج کرد) و شاهزاده خانم )همسرآقای اسماعیلی مظفری ازتجار زنجان شد)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *