رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فرودگاه قدیمی بین المللی روسیه

این هواپیمای غول پیکر TU-114  است که پیش از ترک فرودگاه، تحت بررسی موشکافانه کارکنان متخصص قرار گرفته است

در عکس، بخشی از فرودگاه بزرگ «دومو دوو» روسیه در سال های دور دیده می شود که در آن همه هواپیماها پیش از پرواز به طور کامل مورد بازبینی قرار می گرفتند.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر