رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فرودگاه دمود ِ دوفر

تجهیزات مکانیزه، کالاها را در فرودگاه جا به جا می کنند

از اینجا بارها ، به دورترین نقاط در شوروی حمل می شوند.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر