رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فضانوردان شوروی پیش از سفر به فضا

«ابلیائوف» و «لئونوف» دو تن از فضانوردان شوروی، قبل از سفر فضایی در «میدان سرخ» در حال گفت و گو هستند

اشتراک گذاری

ارسال نظر