رفتن به محتوا رفتن به فوتر

گاگارین در کپسول فضایی خود

«یوری گاگارین» پیش از پرتاب به فضای لایتناهی در کپسول مخصوص خود در سال 1961 میلادی

او پس از نخستین سفر به فضا به قهرمان ملی مبدل شد

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر