رفتن به محتوا رفتن به فوتر

قزاق ها با لباس رسمی

دو قزاق با لباس رسمی قزاقخانه

در 7 ثور 1300 برداشته شد

اشتراک گذاری

ارسال نظر