رفتن به محتوا رفتن به فوتر

قسم نامه نایب السلطنه

قسم نامه نایب السلطنه«علیرضاخان عضدالملک»- 11 ذیقعده 1327 هجری قمری

بسم الله الرحمن الرحیم

من خداوند قادر متعال را گواه گرفته، به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است، قسم یاد می کنم که تمام همّ خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم. قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت، قیام نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری، سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال، خداوند، غرّ شانه را حاضر و ناظر داشته، منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند متعال در خدمت به ترقی ایران، توفیق می طلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می کنم.

«علیرضا قاجار»

اشتراک گذاری

ارسال نظر