رفتن به محتوا رفتن به فوتر

قطعه نستعلیق

قطعه نستعلیق از استاد کل«میرزا غلامرضا»

هو

عید مولود امیرالمومنین شد- عالم بالا و پایین، عنبرین شد

شب پنجشنبه عید مسعود، مسوده شد. الفقیر الحقیر«غلامرضا»غفر ذنوبه

اشتراک گذاری

ارسال نظر