رفتن به محتوا رفتن به فوتر

قهوه خانه سیار

قهوه خانه سیار در اردوی شاهی

برگرفته از کتاب گنج  پیدا ، مجموعه ای از عکس های آلبوم  خانه  کاخ موزه گلستان ، همراه با رساله عکسیه  حَشریّه ، نوشته محمد بن علی مشکوة المُلک

به کوشش بهمن جلالی

اشتراک گذاری

ارسال نظر