رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نقاشی لحظه تیراندازی و سوء قصد به جان«مظفرالدین شاه» در فرنگ در یک نشریه فرانسوی

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر