رفتن به محتوا رفتن به فوتر

لوح تقدیر برای سپهسالار تنکابنی فاتح تهران

این لوحه پس از فتح تهران از سوی مجلس شورای ملی به «محمد ولی خان تنکابنی» اهدا گردیده است

 

در پایان دوران استبداد صغیر (1327) «محمد ولی خان تنکابنی» با اردوی شمال برای فتح تهران از تنکابن به پایتخت روی آورد، او یکی از دو نفری شمرده می شود که فاتح تهران لقب گرفته اند.

با آغاز 1327 و حادثه به توپ بستن مجلس و تعطیل مشروطیت در سراسر کشور، تنها شهری که مقاومت کرد، تبریز بود و «محمد علی شاه» نیروهای نظامی زیادی را برای سرکوب قیام تبریز به آن شهر اعزام نمود که فرماندهی آن در سال 1327 با «محمدولی خان تنکابنی» (سپهسالار اعظم) بود.

در ماههای پایانی آن سال، «محمد ولی خان» گزارشی از اوضاع تبریز برای شاه فرستاد و پاره ای از حقایق اوضاع را با شاه در میان گذاشت و چون پاسخ مساعدی از سوی شاه دریافت نکرد، به شهر خود (تنکابن) بازگشت و در آنجا پس از تشکیل اردویی به قصد فتح تهران عازم پایتخت شد این لوحه پس از فتح تهران از سوی مجلس شورای ملی به «محمد ولی خان تنکابنی» اهدا گردیده است.

«سپهسالار» بارها سمت نخست وزیری ایران را بر عهده گرفت و سرانجام در سال 1305 هجری خورشیدی به دلایلی که در این مختصر نمی گنجد در سن 81 سالگی خودکشی کرد.

 

محمد ولی خان تنکابنی

 

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100