رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مأمور کردن جناب جلالتمعاب حاجی میرزا محمد رضای موتمن السلطنه از طرف ناصرالدین شاه برای مشخص کردن منال دیوانی

 

مأمور کردن جناب جلالتمعاب حاجی میرزا محمد رضای موتمن السلطنه از طرف ناصرالدین شاه برای مشخص کردن منال دیوانی (مالیات زمین های مزروعی) دارالسعاده زنجان از جزیی و کلی ، از جمله قریه ی اِیچ واقعه در محال رَشوند طارُم خمسه.

روستاهای اِیچ ، شیر مَشَق و یِنگی منزل ، این روستاها در مالکیت کامل خانواده میرزایی بود، توضیح آنکه اِیچ از دهاتِ حاصل خیز و خوب طارُم به شمار میرفت و هنوز به همین نام نامیده می‌شود.

دِه یِنگی منزل احداث شده توسط میرزا ابوعبدالله مجتهد زنجانی است که در یک گذرگاه ِ سختِ کوهستانی ، احداث شده است . آن مرحوم با فروش چند روستا، این ناحیه را آباد کرد تا از تلفات جانی مردم در زمستان‌های سخت پیشگیری کند و نام آن را «یِنگی منزل» گذاشت ، یعنی منزل نو. «یِنگی» در زبان ترکی به معنی «نو» آمده است.

تاریخ سند شهر ذیقعده 1302 است ، یعنی 140 سال قبل

مُهر ناصرالدین شاه نیز در این فرمان دیده می شود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100