رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تصویر جناب جلالت نصاب مقرب السلطان مؤتمن الخاقان «میرزا سعیدخان» وزیر امور خارجه دام مجده العالی

در ذیقعده 1264 هجری قمری که«ناصرالدین شاه» به همراه«میرزا تقی خان فراهانی» امیرنظام از تبریز برای جلوس به تهران می آمد،«ملّا محمد سعید» در قریه«باسمنج» برای تقدیم عریضه هایی به خدمت«امیر» رسید. «امیر» چون خط و ربط او را دید، پسندید و او را به خدمت خود گرفت و هنوز به تهران نرسیده بود که در«یافت آباد» او را منشی و کاتب اسرار خود نمود.  پس از فوت«محمدعلی خان شیرازی» وزیر دول خارجه،«میرزا سعید» از طرف«ناصرالدین شاه» به لقب«خانی و دبیری مقام خارجه»یا به اصطلاح امروز به«کفالت» آن وزارتخانه منصوب و ملقب به«مؤتمن الملک» شد. در زمان«میرزا سعیدخان» وزارت امور خارجه، تشکیلات جدیدی یافت و اولین نظام نامه وزارت امورخارجه در سنه 1299 هجری قمری در وزارت او تنظیم گردید.

اشتراک گذاری

ارسال نظر