مارشال تیتو

تیتو به پاس مجاهداتش در جنگ ¬جهانی ¬دوم و مشارکت در نبردهای پیگیر چریک¬ها با نیروهای ارتش نازی، پس از جنگ، رئیس جمهور یوگسلاوی شد. او و چریک¬هایش پیرو مکتب کمونیست بودند. لیکن پس از جنگ از پیروی مسکو خودداری کرده و با جهان آزاد ارتباطات گسترده¬¬ای برقرار ساختند، این امر در حقیقت به¬معنای بریدن از مسکو بود. به¬همین دلیل، کمونیست¬ها تیتو را خائن به مردم خود می-دانستند.
در آرشیو کتاب¬های ما کتابی هست با عنوان”کرنش خروشچف در مقابل تیتو”. در این کتاب، تیتو توسط کمونیست¬های افراطی، خائن و سازشکار نامیده شده¬است. در بخشی از این کتاب آمده¬است:”تیتو جاسوس و کارگزار امپریالیسم جهانی، به¬ویژه امپریالیسم آمریکاست.دیکتاتوری پرولتاریا را به¬دور افکند. استقلال و حق حاکمیت یوگسلاوی را در طبق اخلاص گذارده، در قبال وام¬های امپریالیستی به¬تاراج داد و یوگسلاوی را به بخش لاینفک بازار جهانی سرمایه انحصاری غرب مبدل ساخت. اقتصاد یوگسلاوی در پنجه امپریالیسم غرب گرفتار است. این کشور چه از نظر مالی و چه در رشته اقتصادی به¬طور ناگسستنی به بازار سرمایه پیوند خورده و به زائده امپریالیسم مبدل گشته¬است”.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *