رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ماشین بارکش و مسافرکش«لاری» از بدترین و مردم آزارترین نوع مسافرکش های اولیه در ایران بود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر