رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ماژور استوکس

«ماژور استوکس» وابسته نظامی سفارت بریتانیای کبیر در تهران

«مارلینگ»سفیر انگلستان در تهران با«دیمیتری» شاهزاده روسی، رفاقتی بهم زده بود. به دلیل این نزدیکی، وابسته نظامی انگلستان(ماژور استوکس) این ارتباط را زیان آور می دانست و معتقد بود که«مارلینگ» باید هرچه زودتر از ایران فرا خوانده شود، زیرا تا زمانی که وی در تهران باشد،«استاروسلسکی»و افسران روسی دیویزیون قزاق، آزادی عمل خواهند داشت که به فعالیت های ضد انگلیسی خود ادامه دهند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر