متن زیر این عکس نوشته مرحوم آیت‌اله حاجی سید محمود مجتهدی است.

مطالب حاشیه عکس به خط آیت الله حاج سید محمود مجتهدی امام جمعه زنجان است.

توضیح درباره این عکس:

مرحوم حاج سید ابوالقاسم(جناب میرزا) در سال…… برای زیارت حج از راه کرمانشاه و عراق به عربستان رفت و در مسیر راه او که در آن زمان در شمار متصرفات دولت امپراتوری عثمانی بود به هر شهری که می رسید حاکم آن شهر چه در ایران چه در مسیر راه از وی پذیرایی و تجلیل می کرد. این عکس در منزل شاهزاده ای که فرمانروای کرمانشاه بود گرفته شده بود و گیرنده عکس خود فرمانروا است. سالها پس از گرفته شدن این عکس فرزند شاهزاده ای که این عکس را گرفته بود به حاج میرزا ابوطالب زنجانی پیامی می فرستد که من عکس از شما و پدرتان دارم و این عکس را برای پسر جناب میرزا می فرستد.  نسخه ای از این عکس در سالهای بعد به دست مرحوم آیت الله حاج سید محمود مجتهدی می رسد و این نوشته به خط مرحوم امام جمعه زنجان است. این توضیحات نشان دهنده آن است که جده مادری حاج سید محمود از میرزایی ها بوده است و به این طریق خانواده مجتهدی و میرزایی با هم نسبت سببی دارند.

 بزرگوارعالی مقام آیت اللهِ کردگار،وسطی : مرحوم حاج میرزاابوالقاسم که از بزرگانِ مجتهدین زنجان بوده اند،صاحب مولفات متعدده مفیدی است ؛که طبع نشده ،رحلت مرحوم در ۱۲۹۲ لِمورد تب افتاده ،[توسط تب]

طرف راست(دست راست جناب میرزا) ،فرزند آنمرحوم که از بزرگان علماء زنجان، واواسط عمرطهران مهاجرت نموده وهمانجا برحمت ایزدی پیوست،درسنه ۱۳۲۸(که گویا صحیح ۱۳۲۹ باشد)

طرف چپ: (دست چپ جناب میرزا) عموزاده مرحوم میرزا که عالم ومحَّرم(حلال و حرام رادانسته ومراعات کننده آن)[محترم هم خوانده میشود ولی بارسم خط نویسنده مطابق نیست!] ومتّقی ومتمول ؛از نویسندگان بسیارخوش خط درنسخ ونستعلیق (وهمچنین)” جد اُمّی”این تبه کار، درسنه ۱۳۱۷(دراسناد ما ۱۳۱۸است!) ،بجوار اجداد طاهرین علیهم السلام منتقل شد،

زیرنویس نام افرادازسمت راست عکس: مرحوم حاجی سیدمحسن طاب ثراه– مرحوم حاج میرزا ابوالقاسم مجتهد– مرحوم حاجی میرزا ابوطالب مجتهد، قَدس الله ارواحهم .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *