رفتن به محتوا رفتن به فوتر

متولی امامزاده صالح

از راست:«حسنجان»-«رضا»-«عبدالله»-«حسینجان» پسرهای«میرزا رستمعلی»-«شیخ علی»-«شیخ هادی»متولی امامزاده صالح-«احمدمیرزا»ی نقاش-«کربلایی غلامحسین»

اشتراک گذاری

ارسال نظر