رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مجاهدان وطن

مجاهد وطن، کربلایی محمدعلی- شهید راه حریت، حسین خان مرحوم- فدایی آذربایجان…

این عکس به زمان محاصره تبریز از سوی قوای مستبدین باز می گردد. نفر وسط که بسیار مشهور است و می توان او را مرد شماره 3 مشروطه پس از«ستارخان» و«باقرخان» دانست،«حسنخان باغبان» است که به تعبیر برخی از مورخان، در شجاعت، همتراز«ستارخان» بود. او در زمان محاصره تبریز، مسئولیت حفاظت از بازار تبریز را برعهده داشت که مرکز و نبض اقتصاد منطقه محسوب می شد.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر