رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مجسمه ناصرالدین شاه قاجار

بازديد«ناصرالدين شاه»و هیات همراه از اتمام ساخت مجسمه خودش در قورخانه به سال 1304 هجری قمری

ساخت مجسمه در سنه ۱۳۰۴هجری قمری با تقلید از موزه های فرنگی و به دستور شاه توسط رییس قورخانه«جهانگیرخان اقبال السلطنه» و«میرزاعلی اکبر معمار» انجام گرفت. مجسمه در ماه شعبان همان سال، کامل شد، اما تا سه شنبه۱۰صفر سال ۱۳۰۶هجری قمری که طی مراسمی با عنوان«عید مجسمه»به باغشاه برده شد، در قورخانه از آن نگهداری کردند. این عکس توسط«آنتوان سِوروگین»عکاس معروف آن روزگار، گرفته شده است.

در یادداشت های روزانه«اعتماد السلطنه» آمده است :
«شاه عصری به باغ اسب‌دوانی تشریف بردند که مجسمه آن‌جاست. سفرا هم همگی با وزرا و قشون و سایر طبقات حاضر بودند. سلامی تشکیل داده بودند. نایب‌السلطنه [کامران‌میرزا پسر ناصرالدین‌شاه]که مباشر این سلام بود، خطبه مختصری خوانده بود و طناب پرده را که جلوی مجسمه کشیده بودند که پرده رد شود و مجسمه پیدا شود، هرچه خواسته بود طناب را بکشد، پرده عقب نرفته بود. بسیار خفیف شده بود! تا مجبوراً شخصی بالای مجسمه رفته بود و پرده را رد کرده بود. عزیزالسلطان [ملیجک دوم] هم با لباس رسمی حاضر بود که با آن حلم کاملی که نایب‌السلطنه دارد، در حضور همایون او را منع کرده بود. خلاصه شمس‌الشعرا قصیده و خطیب، خطبه خوانده بود. شلیک توپی شده. ساعت یک به غروب مانده، مراجعت به عمارت شهر فرمودند.»

اشتراک گذاری

ارسال نظر