رفتن به محتوا رفتن به فوتر

محمدحسین خان سپهدار

«حضرت اشرف آقای محمدحسین خان سپهدار» در لباس«قلّر آقاسی» در طهران- سنه 1297 قمری 

«محمدحسین خان سپهدار»از رجال سیاسی و نظامی دوره قاجار و از سران ایل بختیاری بود. او لقب«سپهدار» را از«مظفرالدین میرزا»ی ولیعهد در تبریز دریافت کرد. «سپهدار»پسر مرحوم«حاجی ایلخانی» و او پسر«جعفرقلیخان بختیاری» بود. «محمدحسین خان سپهدار» هشت برادر داشت به نام های:«امیر مفخم»-«سردار اشجع»-«سردار جنگ»-«سالار اشرف»-«حاجی عباسقلی خان»-«سردار محتشم»-«هژبر»-«محمدرضا سردار فاتح»

اشتراک گذاری

ارسال نظر