رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نگاره«محمدشاه قاجار»

«محمدشاه»نوه«فتحعلیشاه» و پسر بزرگ«عباس میرزا» نایب السلطنه در سال 1222 هجری قمری متولد شد و در سال 1239 هجری قمری در زمان حیات پدر و پدر بزرگ خود به حکومت همدان منصوب شد.«محمدمیرزا» به صلاحدید«میرزا ابوالقاسم قائم مقام ثانی» و موافقت روس و انگلیس در شب یکشنبه هفتم رجب سال 1250 هجری قمری در سن 28 سالگی در تبریز، جلوس کرد و«محمدشاه» شد. او پس از چهارده سال و سه ماه سلطنت در شوال 1264 هجری قمری در قصر محمدیه واقع در غرب تجریش درگذشت.

اشتراک گذاری

ارسال نظر