رفتن به محتوا رفتن به فوتر

محمدصادق خان انصاری

«محمدصادق خان انصاری»(سردار مخصوص)، عموی همسر«سرلشگر احمد نخجوان» فرمانده پیشین نیروی هوائی ایران

عکس: اهدائی«آقای جعفر نخجوان» فرزند«مرحوم سرلشگر احمد نخجوان»

اشتراک گذاری

ارسال نظر