رفتن به محتوا رفتن به فوتر

محمد صادق خان انصاری

محمد صادق خان انصاری (سردار مخصوص) ، عموی همسر سرلشگر احمد نخجوان فرمانده پیشین نیروی هوائی ایران

عکس: اهدائی آقای جعفر نخجوان فرزند مرحوم سرلشگر احمد نخجوان

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100