رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مخالفان مشروطه

از راست:«محمد قورش آبادی»(قریش آبادی)-«یوسف خان هراتی»

جنبش مشروطه خواهی در سال ۱۳۲۷قمری در مشهد شروع شد، اما در ماه محرم  سال ۱۳۳۰قمری هنگام تولیت«مرتضی قلیخان نایینی» فردی به نام«یوسف هراتی» در شهر مشهد آهنگ مخالفت با مشروطه ساز کرد و به تحریک روس ها جمعی از اراذل و اوباش را به دور خویش جمع کرد و آرامش شهر را بر هم زد.
ادعای او این بود که باید«محمدعلیشاه» به قدرت برسد و مشروطیت ملغی گردد. کم‌کم افرادی را به دور خود جمع و صحن نو را به عنوان مرکز برنامه‌های خود معین کرد. «یوسف هراتی» که خود را سردار می‌نامید، بی‌بندوباری را به حد اعلا رسانید. او و یارانش در مسجد جامع گوهرشاد جمع می‌شدند و از این مسجد به عنوان مرکز برنامه‌های‌ خود استفاده می‌کردند. آن گروه شب‌ها به خانه ثروتمندان یورش برده و مبالغ فراوانی از آن‌ها می‌گرفتند. لذا در شهر مشهد هرج و مرج عجیبی رخ داده بود. این ماجرا حدود سه ماه طول کشید. به همین سبب از اول محرم سال ۱۳۳۰قمری قشون سواره و پیاده روس با توپخانه وارد مشهد و در ارگ و سربازخانه‌ها مستقر شدند.

«محمد قورش آبادی»نیز از جمله راهزنان آن زمان بود که همزمان با همین ماجراها در خارج از شهر مشهد با قراسوران های دولتی جنگید و آنها را شکست داد.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر