رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مراجع مشروطیت در یک قاب

علما و مراجع پیشگام مشروطیت در یک قاب 

آیات عظام از راست:«آقا شیخ عبدالله مازندرانی»-«آقا شیخ محمدحسین خلیلی تهرانی»-«آخوند آقا محمدکاظم خراسانی»

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر