رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مراسم سلام ، کاخ گلستان

مراسم سلام ، کاخ گلستان ، اول فروردین 

  1. در حالت سلام کامران میرزا ، دست چپِ کامران میرزا کمی عقب تر عزیزالسلطان ، 2. آقا بالاخان سردار.

برگرفته از کتاب گنج پیدا ، مجموعه ای از عکس های آلبوم  خانه کاخ موزه گلستان ، همراه با رساله عکسیه حَشریّه ، نوشته محمد بن علی مشکوة المُلک

به کوشش بهمن جلالی

 

                                                                                                                                                        

اشتراک گذاری

ارسال نظر