رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مسابقات سب دوانی

عکسی از مسابقات اسب دوانی مربوط به دوره قاجاریه در حضور شاه 

اشتراک گذاری

ارسال نظر