رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«میرزا یوسف خان مستشارالدوله»

«میرزا یوسف خان تبریزی» ملقب به«مستشارالدوله» پسر«حاج میرزا کاظم تاجر» و برادر«میرزاجوادخان مستشارالدوله» بود. در سال 1288 هجری قمری که«حاج میرزا حسینخان مشیرالدوله»روی کار آمد و به وزارت دادگستری و وظایف منصوب شد و بعد در همین سال، منصب و لقب سپهسالاراعظم را دریافت کرد و یک ماه و نیم بعد، صدراعظم گردید،«میرزا یوسف خان»را به وزارت دادگستری منتقل و به سمت مستشار وزارتخانه مذبور، برقرار کرد و از این تاریخ معروف شد به«میرزا یوسف خان مستشار» و گاهی هم او را«مستشارالوزاره» گفته اند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر