رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مستمری برای فرزندان مرحوم حاجی میرزا ابوطالب زنجانی

 

 

 

 

پس از درگذشت مشکوک مرحوم «حاجی میرزا ابوطالب زنجانی» از آن جهت که محکمه شرع آن مرحوم پر رونق‌ترین محکمه پایتخت بود، دولت جدید مشروطه به منظور سپاسگزاری از خدمات قضایی ایشان، طی تصویب‌نامه‌ای که به امضای پادشاه وقت رسیده بود، برای فرزندان آن مرحوم مستمری برقرار نمود. این سند نشان می‌دهد که محاکم قضایی پایتخت که توسط علمای طراز اول، مرکز امور قضایی بود، تحت عنوان حقوق دیوانی، مبالغی کمک خرج دریافت می‌داشتند و احکام صادره از دادگاه‌های شرع پس از طی مراحل قانونی جهت اجرا به مقامات انتظامی ارجاع می‌شد.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر