رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مستوفی‌الممالک اول

«میرزا یوسف‌مستوفی‌الممالک» معروف به«آقا» یا«جناب آقا» پسر«میرزا حسن»، پسر«میرزا کاظم»، پسر«آقا محسن آشتیانی» بود و در سال 1227 هجری‌قمری متولد شد. چون«ناصرالدین‌شا» به او«آقا» خطاب می‌کرد، همه مردم هم او را به همین نام می‌نامیدند.«میرزا یوسف پس» از فوت پدرش،«میرزا حسن‌مستوفی‌الممالک دوم» در سال 1261 هجری‌قمری از طرف«محمدشاه» ملقب به«مستوفی‌الممالک» گردید. ظاهراً«میرزا یوسف مستوفی‌الممالک» که از دشمنان سرسخت«میرزا آقاخان»بود و از او صدمات و لطمات فراوان دید، در سقوط وی، فردی مبارز و موثر بود. او تمایلی به صدارت نداشت و«ناصرالدین‌شاه قاجار» با اصرار زیاد او را صدراعظم ایران کرد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر