رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مستوفی الممالک

«میرزاحسن مستوفی الممالک»

«میرزاحسن آشتیانی» مستوفی الممالک سوم، پسر«میرزایوسف مستوفی الممالک» در سال 1292 هجری قمری متولد شد. در سن 7 یا 8 سالگی پدرش او را با لقب«مستوفی الممالکی» به جای خود به سمت رییس دفتر استیفا(وزیر دارایی) تعیین نمود. «محمدحسنخان اعتماد السلطنه» در یادداشت های روزانه خود می نویسد:«پسر مستوفی الممالک سوم موسوم به میرزا حسن که طفل هشت ساله است، محض التفات به مستوفی الممالک و بی لطفی به وزیر دفتر که راضی از او نیست، خطاب مستوفی الممالک داده اند و مقرر شد جبه ترمه شمسه ای به جهت او دوخته شود و هر روز به دفتر(وزارت دارایی) برود و به مستوفی الممالک(میرزا یوسف) همان آقا خطاب شود. من گمان دارم خطاب صدراعظمی به او(میرزایوسف) بدهند.»

«مخبرالسلطنه هدایت» در کتاب«خاطرات و خطرات» خود درباره«میرزاحسن مستوفی الممالک» چنین می نویسد:«مختصر بگویم میرزا حسن مستوفی، رحمت الله علیه مردی بود رئوف، مهربان، در دوستی ثابت و از دشمنی روگردان، بدی می دید، خوبی می کرد، مناعت داشت، تکبر نداشت. گفتند کم اراده است، اما ثبات رایی که او در جنگ بین الملل در مقابل سفارتین روس و انگلیس به ظهور رساند، در قوه هیچ یک از رجال قوم نبود.»

«میرزاحسن مستوفی الممالک» در دوره مشروطیت، بیش از 15 بار وزیر و 11 بار نخست وزیر شد. در انتخابات مجلس شورای ملی همیشه از تهران انتخاب می شد. او در 6 شهریور 1311 شمسی در حدود سن 60 سالگی درگذشت. در اطراف مرگ او که در یک مهمانی و به صورت ناگهانی سکته کرد، خیلی حرف ها زده شد و چون در آن دوره عملیات خیلی سرّی انجام می شد، کسی از قضیه سردرنیاورد و حقیقت امر معلوم نگردید.

اشتراک گذاری

ارسال نظر