رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مسجدجامع سمنان

در این مسجد، آثاری از«سلجوقیان» و«تیموریان» دیده می شود. در ادوار مختلف، چیزی بر بنای آن اضافه شده است. مثلاً گفته شده که شبستان جنوبی را«شیخ رکن الدین علاءالدوله سمنانی» در زمان«ارغون خان» ساخته و بعدها در زمان«فتحعلیشاه» تجدید بنا صورت گرفته است. مناره مسجد متعلق به دوره«سلجوقیان» است که از روی بام ارتفاعی نزدیک به دو متر داشته و با طرح و نقش زیبایی از آجر و خط کوفی مزین شده است.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر