رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مظفرالدین شاه در حیاط

 

مظفرالدین شاه ، پشت گل ها آغا محمد خواجه فقیرالقامه

برگرفته از کتاب گنج پیدا ، مجموعه ای از عکس های آلبوم  خانه کاخ موزه گلستان ، همراه با رساله عکسیه حَشریّه ،نوشته محمد بن علی مشکوة المُلک

به کوشش بهمن جلالی

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر