رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مظفرالدین شاه

«مظفرالدین شاه قاجار»

«مظفرالدین شاه»یکی از سلاطین نالایق و فاسد و بی اراده سلسله قاجاریه بود. مردی خرافاتی، ترسو و سست عنصر که امتیازات زیادی به خارجیان داد. علاوه براین، در مقابل مبلغ ناچیزی، حفریات ایران را برای مدت شصت سال در اختیار فرانسویان نهاد و تمام خالصجات را بین فرزندان و نزدیکان خود تقسیم کرد. حرمسرای مفصلی برای خود ترتیب داد و صاحب 18 دختر و 7 پسر شد. هیچ هنری نداشت، ولی تیرانداز قابلی بود. از رعد و برق، وحشت داشت و از ترس، زیر عبای«سیدبحرینی» می رفت!تنها کار مفید به حال ملت که توسط او انجام گرفت، صدور فرمان مشروطیت بود که در حقیقت، سرپوشی بر اعمال شرم آور گذشته او محسوب می شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر