رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«مظفرالدین شاه»

مشروطیت برای هرجهت و سببی که بود، در زمان سلطنت«مظفرالدین شاه»در تاریخ 14 جمادی الثانی 1324 هجری قمری صورت گرفت و شاه 10 روز پیش از مرگش قانون اساسی را که آماده شده بود، صحه گذاشت و پس از 10 سال و 7 روز سلطنت، به ناخوشی گوناگون، از آن جمله کلیه، در سن 55 سالگی درگذشت. به جای او«محمدعلی میرزا»ولیعهد که در پایتخت، حاضر بود، پادشاه شد. جنازه«مظفرالدین شاه»مدت ها در تکیه دولت به امانت گذاشته شده بود. بعداً آن را به عراق برده و در کربلا دفن کردند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر