رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«محسن خان»

«محسن خان»دارای القاب«منشی حضور»، «معین الملک»و «امین الدوله» پسر«حاج میرزا علیخان امین الدوله»صدراعظم«مظفرالدین شاه»در سال 1293 هجری قمری متولد شد و در سن 12 سالگی، لقب«منشی حضور» را دریافت کرد. در سال 1309 قمری که«یحیی خان مشیرالدوله» درگذشت، لقب و مشاغل او به«شیخ محسن خان معین الملک» داده شد. در سن 19 سالگی پدرش ریاست اداره پستخانه را به او واگذار کرد. در سال 1316 قمری که«امین الدوله» صدراعظم بود،‌«محسن خان» در منصب ریاست خزانه مشغول خدمت شد. بعد از فوت پدر در رجب 1322 قمری دیگر شغلی نداشت. در سال 1326 قمری پس از بمباران مجلس، جمعی از زعمای مشروطه خواهان برای این که دستگیر نشوند، به خانه او(پارک امین الدوله) پناهنده شدند، اما وی پس از مطلع شدن از این جریان، از ترس شاه دستور داد که سه نفر از آنها یعنی«میرزا جهانگیرخان شیرازی»،«مدیر صوراسرافیل»- «ملک المتکلمین» و«قاضی ارداقی»را بیرون کنند.

«محسن خان»بنا به دستور«مظفرالدین شاه» زن خود را طلاق داد و با دختر نهم شاه«فخرالدوله» ازدواج کرد. او در سال 1329 خورشیدی درگذشت.

اشتراک گذاری

ارسال نظر