رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دورنمای مقبره فردوسی که در وسط شهر طوس واقع است. این بنا مشهور به قصر فردوسی طوسی علیه الرحمه است

عکاس مخصوص اعلیحضرت شاهنشاهی ارواحنا فداه- خانه زاد«عبدالله قاجار»دارالخلافه ناصری 1322 

اشتراک گذاری

ارسال نظر