در پایان جنگ جهانی دوم، کوشش استالین بر این بود که تا آنجا که ممکن است کشورهای اروپای شرقی را تحت تسلط خود درآورد و به‌رغم مقاومت شدید ایالات متحده آمریکا و برخی کشورها تا حدودی در این کار موفق شد. تیتو نخستین کسی بود که از اطاعت مسکو سر باز زد و با حفظ هویت مارکسیستی خود از مسکو روی برگردادند و با کشورهای جهان آزاد روابط سیاسی – اقتصادی برقرار کرد. او در برابر استالین ایستاد و از اطاعت مسکو سرپیچی کرد و در آن زمان، چنین کاری، اراده آهنین می‌خواست.
پس از مرگ استالین و جابه‌جا شدن قدرت‌های درونی اتحاد جماهیر شوروی روابط خروشچف و تیتو به دوستی گرائید. آنها که تا دیروز روبروی هم ایستاده بودند، یه دیدار یکدیگر رفتند و این عکس، یادگاری از آن لحاظت سرنوشت‌ساز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *