رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ملکه‌جهان و همراهان

اینجا کاخ محل اقامت محمد علی شاه و همسرش در ادسا روسیه است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100