رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«میرزا اسماعیل خان ممتازالدوله»

«میرزا اسماعیل خان ممتازالدوله»متولد سال 1258 خورشیدی و پسر«میرزاعلی اکبر مکرم السلطنه» بود. در دوره اول مجلس، وکیل شد و پس از«میرزا محمودخان احتشام السلطنه» که در ریاست مجلس، جنبه ریاست مآبی و دیکتاتورنمایی در پیش گرفته بود و بر اثر قیام و مخالفت مطبوعات از کار خود استعفا کرد، رییس مجلس شد. او در زمان به توپ بستن مجلس، رییس بود و پس از انحلال مجلس به سفارت فرانسه متحصن گردید و از آنجا به پاریس رفت. پس از فتح تهران در سال 1327 هجری قمری به تهران آمد و از طرف آذربایجان وکیل گردید و در سال 1329 نیز رییس مجلس شد و در همین سال در کابینه«محمدولیخان سپهداراعظم»وزیر مالیه و در کابینه«نجف قلیخان صمصام السلطنه بختیاری» وزیر عدلیه بود.«ممتازالدوله» در سال 1312 خورشیدی در سن 54 سالگی در تهران درگذشت.

اشتراک گذاری

ارسال نظر