رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ممنوعیت قاچاق کاشی های عتیقه

اعلانی از«محتشم السلطنه»وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در اعلام ممنوعیت خرید و فروش کاشی های عتیقه مساجد و بقاع متبرکه

اشتراک گذاری

ارسال نظر