رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مهر شاه اسماعیل

از جمله سجع مهرهای«شاه اسماعیل صفوی»

این است:«بوَد مهرعلی و آل او چون جان مرا در بر – غلام شاه مردان است اسماعیل بن حیدر 917»

عکس و توضیحات: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر