رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«موسیو نوز» بلژیکی رئیس مستشاران بلژیکی گمرکات ایران

این گفته از او نقل شده است: «دولت ایران در نظر دارد قرارداد قرضه را با آلمان منعقد کند، ولی بلژیکی ها مدعی هستند که آنها آنقدر سرمایه  بدون سود در ایران به مصرف رسانده اند(چراغ گاز- کارخانه قند – راه آهن شاه عبدالعظیم) که به حکم انصاف، دولت ایران باید از آنها استقراض نماید. »

اشتراک گذاری

ارسال نظر