رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مکتوب میرزا مهدی غفاری کاشی

نامه یکی از درباریان صاحب منصب به مرحوم حاجی میرزا ابوالمکارم زنجانی و در حاشیه آن هم احتمالاً مکتوب وزیر، همان میرزا مهدی غفاری کاشی، بعد از حکمرانی خمسه و منصوب شدن به حکومت خوزستان

هو عرض میشود
امید صادق و رجاء  واثق آنکه پیوسته ذات با برکات جناب عالی بر حسب دعای مخلصان از حوادث ایّام رسته باشد ؛ چون  بر خود واجب و متحتّم  داشته ام که در هر نقطه از ارض باشم ، هیچ یک ازآقایان را فراموش نکنم  و همه اوقات از حالات خود مستحضر سازم ، بدین مختصر زحمت می دهم که روز پنجشنبه  (احتمالا حکمران قبلی زنجان) صبح به سلامت بحمداله وارد شده ، درخدمت مستطاب اجل اکرم امین السلطان وزیر مالیّه و دربار اعظم مدّظله، حضور آفتاب  ظهور اقدس همایونی  روحنافداه حاصل نموده ، مورد  مراحم  بیکرانه  و مکارم  ملوکانه گردید،  زاید الوصف، عنایت و عاطفت  فرمودند ، به حکومت خوزستان منصوب نمودند که انشااله تعالی، شش هفت روز دیگرعزیمت به آن سمت خواهد نمود ، البته همه اوقات به زیارت رقیمات ،  قرین امتنانم خواهید  فرمود . ایّام افاضت  مستدام  باد .

نامه  حاکم  منصوب  به خوزستان : هو عرض میشود بنا بود  در ..؟ (رقیمجات) مخلص ، رسمی  و خالی از مطلب باشد،  ولی در این  دو سه  روز، ساعتی فرصت نداشته ام و  چنانچه ندانید  که به همین مکتوب قناعت خواهد شد؛ اجمالاَ عرض میکنم  که مشیّت خداوندی به امر بزرگی در ایران تعلق یافته بود و به این سهولت واقع شد و جمعی کثیر به نوا رسیدند و از هیچ اسبابی هم شدّ  قضا نشد ؛
مخلص هم محض استخلاص از حکومت خمسه ، تمکین  به این امر خطیرکرده ، متوکّلاَ علی الله  میروم ، انشااله عمّاَ قریب امیر و وزیر جدید  وارد میشوند، و به شرایط  مردم  داری و (آنچه) رضای خالق وخلق است ،  اقدام خواهند داشت. خواهشمندم  که ایام توقف در دارالخلافه ،  فراموشم  نفرمایند و بعد از آنهم  اگر تفقد شود ، فضل است  و احسان.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.