رفتن به محتوا رفتن به فوتر

میرزامحمودخان ناصرالملک

«میرزامحمودخان ناصرالملک»

«محمدخان همدانی»(ناصرالملک- فرمانفرما) از بزرگان طایفه«قره گوزلو» و از رجال معروف دوره سلطنت قاجاریه و جد«ابوالقاسم خان ناصرالملک» نایب السلطنه بود. در سال 1269 قمری، نایب اول سفارت ایران در سن پیترزبورگ شد. در سال 1271 قمری پس از انتخاب«عباسقلی خان سیف الملک» به سفارت ایران در سن پیترزبورگ،«محمودخان» به تهران آمد و در سال 1275 قمری که منصبش، میرپنج بود، ملقب به«ناصرالملک» گردید. در سال 1277 قمری از طرف«ناصرالدین شاه» مامور به تکمیل و اتمام راه گیلان شد.در سال 1288 قمری که«ناصرالدین شاه» تشکیلات جدید به دارالشورای کبرای خود داد که در مهام ملکی مشاوره نمایند،«ناصرالملک» نیز در آن عضویت داشت. کمی بعد«حاج میرزا حسینخان مشیرالدوله» صدراعظم او را به عنوان معاون خود تعیین کرد و کارهای وزارت جنگ و سپهسالاری خویش را به دست او انجام داد.

«ناصرالملک» در اواخر محرم سال 1305 قمری از خراسان وارد تهران شد و پس از دو ماه و اندی در ربیع الثانی سکته کرد و درگذشت.«اعتمادالسلطنه» در این باب در«یادداشت های روزانه» خود چنین می گوید:«جمعه 8 ربیع الثانی 1305: تولوزان گفت دیشب ساعت 8 ناصرالملک فرمانفرما سکته کرد و فوت شد. شام خورده، خوابیده، بعد برخاسته، نوکر را آواز داده که بیا مرا بمال، سه آه کشیده و تمام کرد.» و نیز می نویسد:«تمام اعتبارات فرمانفرما از لقب ناصرالملکی و حکومت همدان و تمثال و نشان به ابوالقاسم خان، نوه او مرحمت شد.می گویند ناصرالملک فرمانفرما دو کرور دولت دارد.»

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.