رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«میرزا محمدحسن قزوینی»

«میرزا محمدحسن قزوینی» فرزند«حاج معصوم» از تجار قزوین بود. در سال 1175 هجری قمری پدرش تصمیم گرفت برای تجارت به کربلا برود.«میرزا محمدحسن» در همانجا به تحصیل علوم دینی پرداخت و از«علامه بحرالعلوم»اجازه گرفت. در سال 1228 قمری و به پایان رسیدن جنگ ده ساله با روس ها«میرزا محمدحسن» به درخواست«عباس میرزا» رساله جهادیه ای نوشت و برای او فرستاد.«قائم مقام» بخش‌هایی از رساله او را به همراه مطالب سایر رسایل جهادی علما در مجموعه‌ای فراهم آورد و آن را«احکام الجهاد باسباب الرشاد» نام نهاد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر