رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«یونس»معروف به«میرزاکوچک خان جنگلی»

«میرزاکوچک خان» از جمله نیروهای انقلابی بود که در نهضت مشروطه، موفق به فتح تهران شد. پس از مدتی به گیلان بازگشت و هدایت گروهی را برعهده گرفت که هدفشان آزاد سازی این بخش از کشور از اشغال روسیه بود، همان جنبشی که«نهضت جنگل» نام گرفت.

اشتراک گذاری

ارسال نظر