رفتن به محتوا رفتن به فوتر

میکائیل ماکسیموف

«میکائیل الکسئویچ ماکسیموف» کاردار شوروی در ایران در شهریور ماه 1320

«ماکسیموف» در آغاز ورود خود به تهران از دولت ایران به دلیل حفظ بی طرفی تشکر کرد، اما ناگهان تغییر رفتار داد و اخراج آلمانی ها را که خلاف بی طرفی ایران بود، از دولت منصور خواستار شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر